Работа с javascript конзолата-console.log()

За всеки един програмист който се занимава с интернет програмиране е изключително важно да се научи да работи с javascript конзолата. Ако някога сте писали код на javascript и Ви се е налагало да проверите стойност на променлива в даден момент от кода, знаете че използването на досадната функция alert()  не е много удобно. За това повечето водещи браузъри (Mozilla, Opera, Safari,Chrome) отдавна въведоха console.log(). Единствени Microsoft и техния Internet Explorer отново забавиха нещата с console.log(), но това е променено във версията им IE9.

Та console.log() ни помага да правим така нареченото дебъгване (проследяване на програмния ни код по време на изпълнението му) без да  е необходимо да натискаме някакви бутони на допълнително изкачащи прозорци.

Ето и бързите начини за показване на конзолите при различните браузъри.

  • Mozilla firefox с натискането на F12 ще отворите конзолата.
  • Chrome клавишна комбинация CTRL+Shift+i
  • Opera клавишна комбинация CTRL+Shift+i

Ако напишете някъде във Вашия код console.log(“Hello JS”); то при изпълнението на кода и стигането до този ред в конзолата ще се изпише текста огреден в кавички. Функцията console.log() приема всякакви аргументи. Ако използвате като аргумент стринг или число ще получите изписването му в конзолата така както сте го подали на функцията. Ако използвате като аргумент javascript обект ще получите в конзолата думата “object”, а ако използвате масив ще получите думата “array”. Ето няколко примера за правилното използване на console.log():

  • var name = “Viki”; console.log(“name = “+name);//–>name=Viki
  • var num = 5; console.log(typeof(num));//–>number
  • var colors = new Array(“red”,”yellow”); console.log(colors);//–>array
  • console.log(colors[1]);//–>yellow

Съвремените браузъри имат цял куп с инструменти за разработчици на web приложения. Обикновено тези инструменти се намират в един общ пакет, който се отваря при съответния браузър с горе споменатите клавишни комбинации. С тези инструменти може да се разглежда и сваля кода на страницата, снимките използвани в страницата, стиловото форматиране на страницата, скриптовете използвани в страницата и още много други неща около заредените страници в браузъра. За работата с всички тези инструменти може да намерите информация в документациите на браузърите или в интернет пространството.

3 thoughts on “Работа с javascript конзолата-console.log()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *