CSS само за Opera Browser

Много често се случва определени правила зададени чрез CSS да не важат за  браузъра Opara. Това е доста досадно за един опитен web програмист искащ всичко в страниците му да работи както трябва във всички по-известни браузъри. В следващия ред код ще Ви покажа как да задавате CSS правила които ще бъдат отчитани само от браузъра Opera.

@media all and (-webkit-min-device-pixel-ratio:10000), 
not all and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) {        
#element {
css rule
}
}

Кодът в червено са нормални CSS редове. Например ако искате да зададете височина и дължина за елемент с id = “my-element”, вместо червения текст поставете:

#my-element{

width:200px;

height:100px;

}

Кодът се разпознава и в по-старите версии на Opera.

2 thoughts on “CSS само за Opera Browser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *