CSS само за Mozilla Firefox

Въпреки че Mozilla Firefox е един от най-добрите браузъри, понякога се случва дадени CSS правила да не важат за него. Затова в следващия ред код ще Ви покажа как да задавате CSS правила, които ще бъдат отчитани само от браузъра Mozilla Firefox.


@-moz-document url-prefix() {
.selector {
color:lime;
}
}

Кодът в червено са нормални CSS редове. Например ако искате да зададете височина и дължина за елемент с id = “my-element”, вместо червения текст поставете:

#my-element{

width:200px;

height:100px;

}

Кодът се разпознава във всички версии на Mozilla Firefox.

2 thoughts on “CSS само за Mozilla Firefox

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *