CSS само за Chrome и Safari

За да изпилзвате CSS, който желаете да важи само за  Webkit браузърите(Chrome and Safari) напишете следния код:

@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0){
#selector{
height: 20px;
margin-top: 5px;
}
}

Кодът в червено са нормални CSS редове. Например ако искате да зададете височина и дължина за елемент с id = “my-element”, вместо червения текст поставете:

#my-element{

width:200px;

height:100px;

}


2 thoughts on “CSS само за Chrome и Safari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *