Андроид клик ефект

На всеки Android разработчик се е случвало да след като направи custom бутон или примерно ред от лист, да изчезне click ефекта, показващ че елемента е натиснат.
За да имате пълен контрол върху това Android предлага XML инструмент, с който може да се настройва в кой момент от действията какво събитие да се случва. Направете един .xml файл във Вашия проект (примерно click.xml в директорията drawable) със следния код в него:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<item
android:state_pressed="true"
android:drawable="@drawable/back_button_click" />
<item
android:drawable="@drawable/back_button_normal" />
</selector>

back_button_click и back_button_normal са картинки поставени в директорията drawable.

При натиснато положение на визуалния елемент  ще се покаже първата картинка след което ако елемента се пусне ще се покаже втората картинка, която ще бъде и тази виждащата се при нормално положение на елемента (View-то).

Сега ако зададете на Вашия визуален елемент, за който контролирате действията около click събитието следния ред код:

android:background="@drawable/click"

,където click e името на файла който създадохме и в който сме описали какво кога се случва.

Ами това е много е лесно да се контролира всеки един етап от случващото се във Вашия елемент (View). Разбира се има и други XML атрибути, повече за които може да научите ето от тук Color State List Resource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *